Danes je 25.6.2024

Kolofon

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Javni sektor

Aktualna praksa v javnem sektorju

Avtorji: Vanja Mavri, Mojca Fon Jager, Brigita Rajšter Vranović, Urška Juršev, Majda Gominšek, Aleksandra Heinzer, Darinka Meško, Fenja Borštnar, Renata Flis, Majda Lukner, Sabina Lamut in drugi slovenski strokovnjaki

On-line vestnik Javni sektor

Copyright 2017 by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd. ter so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršni koli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Informacije, ki jih to delo vsebuje, so bile pripravljene na osnovi najboljših spoznanj v času objave, zaradi neenotnih pravnih razlag in nepopolnih rezultatov raziskav ter zakonodaje pa delo ne zagotavlja absolutne brezhibnosti. Za točnost prispevkov odgovarjajo avtorji.

Splošni pogoji poslovanja

Izdajatelj:

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Dunajska cesta 21

1000 Ljubljana

E-mail: info@dashofer.si

Spletna stran: www.dashofer.si

Telefon: 01/ 434 55 90

Fax: 01/ 434 55 94

Uredništvo:

Mihael Sket, strokovni urednik

E-mail: mihael.sket@dashofer.si

ISSN 2350-6237

Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 13 eur mesečno.