Danes je 25.6.2024

Osnovna sredstva v upravljanjuArhiv

12.7.2023, Polona Gostan,Preizkušeni računovodja javnega sektorja,Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Razlika med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanjuArhiv

20.8.2018, Polona Gostan Državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Sredstva v upravljanju s strani več ustanoviteljev (javni zavodi)Arhiv

1.4.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Uskladitev med dolgoročnimi sredstvi (R 0) in obveznostmi za sredstva v upravljanjuArhiv

20.12.2018, Evgenija Javornik, Revidera d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Pogodba o prenosu v upravljanje na drugo podjetjeArhiv

14.8.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Negativno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanjeArhiv

25.10.2019, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Uporaba osnovnih sredstev v dveh zavodihArhiv

4.12.2017, Majda Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prodaja šolskega avtobusaArhiv

12.4.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prodaja odpisanega klavirjaArhiv

9.2.2018, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Evidentiranje sredstev od donatorjevArhiv

15.2.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Programska oprema in njeno vzdrževanjeArhiv

2.2.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prenos nepremičnin na krajevne skupnosti in knjiženje poslovnih dogodkovArhiv

7.4.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Zavod v mirovanjuArhiv

17.1.2019, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Pripoznavanje vrednosti osnovnih sredstevArhiv

2.2.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Premoženjska bilanca 2020: novostiArhiv

8.12.2020, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

ZIUOPZP: ključne novosti za občineArhiv

29.9.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje amortizacije priznane od ZZZSArhiv

21.12.2017, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje investicijskega vlaganja na podlagi tripartitne pogodbeArhiv

17.7.2020, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor