Danes je 25.6.2024

Knjiženje stroškov investicijskega vzdrževanja, ki ne povečuje vrednosti prvotnega osnovnega sredstvaGarancija

2.4.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Evidentiranje sredstev od donatorjevArhiv

15.2.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje pozitivnih obresti zakladniškega podračunaArhiv

5.2.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Pripoznavanje vrednosti osnovnih sredstevArhiv

2.2.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Odškodnina za osnovno sredstvo (uničen avto v avgustovskih poplavah)Arhiv

21.11.2023, Polona Gostan, Preizkušena državna notranja revizorka, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Opredelitev vlaganj v opredmetena osnovna sredstvaArhiv

2.8.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje vračila kupnineArhiv

16.6.2023, Polona Gostan, Preizkušeni državni notranji revizor, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstevArhiv

2.6.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Evidenčno knjiženjeArhiv

3.5.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje izdanih računov za odpadni papirArhiv

18.4.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Davek od dohodka pravnih oseb: knjiženjeArhiv

6.3.2023, Polona Gostan, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nabava osnovnih sredstev oz. opremeArhiv

3.3.2023, Polona Gostan, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Obvestilo ZZZS glede usklajevanja odprtih postavk

24.1.2023, Vir: ZZZS

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje donacijeArhiv

30.12.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Namenska donacija v materialuArhiv

3.12.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje izplačila razlike regresaArhiv

1.12.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Določitev plačnega razredaArhiv

29.11.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Promocija zdravja na delovnem mestu: kontiranje sredstevArhiv

8.11.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Stroški napitninArhiv

28.10.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje plačanih najemninArhiv

7.10.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Vlaganje v opredmeteno osnovno sredstvo (knjiženje)Arhiv

1.10.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje refundacije za izolacijo (dodatno pojasnilo na vprašanje iz junijske številke)Arhiv

30.9.2022, Fenja Borštnar, Vesna Milanovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Evidentiranje osnovnega sredstva, skupaj s pripravljalnimi deliArhiv

14.7.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje refundacije za izolacijoArhiv

4.7.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Izplačilo pomoči za nakup hitrih testov za koronavirus (knjiženje)Arhiv

4.6.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Popravek odgovora glede popravka odbitnega deleža pri opredmetenih osnovnih sredstvih in drobnem inventarjuArhiv

31.5.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prenos nepremičnin na krajevne skupnosti in knjiženje poslovnih dogodkovArhiv

7.4.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Ali se dodatek za delo v tveganih razmerah šteje za državno pomoč?Arhiv

21.3.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje sodne kazniArhiv

14.3.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prihodki od donacij in pasivne časovne razmejitveArhiv

9.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje prihodkov od učencev za šolo v naraviArhiv

8.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje poslovnega izidaArhiv

2.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nabava neopredmetenega osnovnega sredstva: knjiženje amortizacijeArhiv

1.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nakup osnovnih sredstev in ustrezno knjiženjeArhiv

28.2.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje inventurne razlike in prenos na zalogeArhiv

13.2.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje prihodkov od donacijArhiv

31.1.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lastiArhiv

30.1.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Evidenčne knjižbe za različne priliveArhiv

29.1.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Premoženjska bilanca 2021Arhiv

15.12.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje >>sporne<< terjatveArhiv

15.11.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Popravek knjiženja, ko naročena storitev ni bila opavljenaArhiv

18.8.2021, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Menjalna pogodba in knjiženjeArhiv

29.6.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preikušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Zahtevek za investicijsko vzdrževanjeArhiv

22.6.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nabava opreme iz financirane amortizacijeArhiv

31.5.2021, Polona Gostan,Preizkušeni računovodja javnega sektorja in preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

DDV in računovodski vidik pri projektu, kjer podizvajalci terjajo zamujena plačilaArhiv

16.4.2021, mag. Aleksandra Heinzer in Polona Gostan, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Oblikovanje vira financiranja in knjiženje amortizacijeArhiv

25.3.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Slabitev/popravek terjatevArhiv

16.2.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nerealizirana dela zaradi epidemije koronavirusaArhiv

22.1.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor