Danes je 25.6.2024

Spletna trgovina v javnem zavoduArhiv

18.3.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja države po fiskalnem praviluArhiv

20.12.2018, Evgenija Javornik, Revidera d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Evidenčno knjiženjeArhiv

3.5.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje donacijeArhiv

30.12.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje: evidenčne knjižbe na kontih v razredu 4; samoobdavčitev po 76.a členu ZDDVArhiv

8.8.2022, Majda Gominšek, Svetovana hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Odpis sodno neizterljivih terjatev v breme nerazporejenega presežka preteklih letArhiv

1.3.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, Darko Bohte, s. p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Evidenčne knjižbe v razredu štiriArhiv

5.9.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje sredstev šolskega skladaArhiv

26.11.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lastiArhiv

30.1.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje >>sporne<< terjatveArhiv

15.11.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Upravljavec infrastrukture, športni klubi in občinaArhiv

27.11.2019, Evgenija Javornik, državni notranji revizor, Revidera d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prenos nepremičnin na krajevne skupnosti in knjiženje poslovnih dogodkovArhiv

7.4.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje amortizacije po navodilih revizorjevArhiv

9.3.2020, Polona Gostan, preizkušeni računovodja javnega sektorja, preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B - direktorjevArhiv

12.4.2021, Polona Gostan, Preizkušeni državni notranji revizor, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor