Danes je 25.6.2024

Razlika med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanjuArhiv

20.8.2018, Polona Gostan Državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Uskladitev med dolgoročnimi sredstvi (R 0) in obveznostmi za sredstva v upravljanjuArhiv

20.12.2018, Evgenija Javornik, Revidera d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Letna stopnja rednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstevArhiv

30.12.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Strokovna literatura nad 500 evrovArhiv

18.1.2019, Jasmina Mandžuka, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nabava opreme iz financirane amortizacijeArhiv

31.5.2021, Polona Gostan,Preizkušeni računovodja javnega sektorja in preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Namenska donacija v materialuArhiv

3.12.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Črpanje presežka prihodkov preteklih let in knjiženjeArhiv

14.3.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje učbeniškega skladaArhiv

8.9.2023, Polona Gostan, Državna notranja revizorka, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Vir za nabavo osnovnih sredstevArhiv

14.1.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Knjiženje stroška občinskega prostorskega načrtaArhiv

28.5.2018, Evgenija Javornik, Revidera d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Odpis podrtega nadstreškaArhiv

7.2.2018, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lastiArhiv

30.1.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nabavna vrednost pri postavitvi nove gradnjeArhiv

16.12.2019, Polona Gostan, Državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Primer knjiženja najemovArhiv

13.3.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Javni sektor