Danes je 25.6.2024

Personalna mapa

15.9.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Premestitev - delovne izkušnje

1.9.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Določitev plače javni uslužbenki

5.8.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Povrnitev sorazmernega dela stroškov usposabljanja

27.7.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Vprašanje o izredni odsotnosti iz delovnega mesta v primeru smrti

14.7.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

22.5.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Začasna odsotnost direktorja občinske uprave

22.5.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prenos napredovanj javnega uslužbenca v naziv oziroma v plačne razrede

22.5.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Občinsko pravobranilstvo - delovno mesto in dodatno pojasnilo

23.3.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Odgovor v zvezi s prenosom plačnih razredov napredovanj

17.3.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Letni dopust in regres

17.2.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Peti odstavek 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

5.2.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Premestitev uradnika na STD in mirovanje uradniškega naziva

5.12.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Pripravništvo in usposabljanje na delovnem mestu

18.11.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Povračilo stroškov tedenske vinjete

11.11.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Sistemizacija delovnega mesta v enem nazivu

24.10.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Izplačilo odpravnin na podlagi 73. člena Zakona o javnih uslužbencih

17.10.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Podelitev pooblastila vodji kadrovskega poslovanja

15.10.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi

3.10.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nadomeščanje javne uslužbenke in uvajanje v delo

24.9.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Razrešitev direktorja občinske uprave in premestitev, vaše vprašanje z dne 3.9.2014

3.9.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Nadomeščanje začasno odsotne direktorice občinske uprave

11.8.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Obračun nadomestila za odsotnosti zaradi bolezni v soboto in nedeljo

14.4.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Izplačilo solidarnostne pomoči in odsotnost z dela v primeru naravne nesreče - pojasnila

11.2.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Odmera letnega dopusta po kriteriju 38/39. člena ZDDO

10.2.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Mnenje glede opravljanja dela na praznik ali dela prost dan

10.2.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Študijski dopust za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka

30.1.2014, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

DODATEK ZA DVOJEZIČNOST - mnenje

10.4.2013, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Volontersko pripravništvo in usposabljanja

7.2.2013, Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Premestitev javnega uslužbenca iz poslovnega razloga

29.1.2013, Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Prenos personalne mape

23.1.2013, Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Opredelitev delodajalca v javnem sektorju

14.1.2013, Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Omejitev števila dni letnega dopusta

8.1.2013, Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor

Jubilejne nagrade

12.7.2012, Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Dostopno za naročnike: Javni sektor