Input:

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – pojasnila za zaposlene v javnem sektorju

6.1.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Spoštovani,

 

v Uradnem listu RS, št. 203/20 je bil dne 30. 12. 2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). Določbe ZIUPOPDVE so začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (133. člen ZIUPOPDVE), torej 31. 12. 2020, pri nekaterih določbah pa je zakon določil drugačno veljavo, kar podrobneje pojasnjujemo v nadaljevanju pojasnila.   

 

Ob upoštevanju določb ZIUPOPDVE je pripravljena tudi dopolnitev Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Uredba o enotni metodologiji). Uredba o enotni metodologiji še ni bila objavljena v Uradnem listu RS, za namen pravilne uporabe ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) pa že na tem mestu pojasnjujemo, katere šifre se uporabijo v konkretnih primerih.

 

  1. Sobivanje (8. člen ZIUPOPDVE)

 

ZIUPOPDVE je v 8. členu (sprememba 98. člena ZIUOPDVE) razširil pravico do plačila zdravstvenih storitev za sobivanje v zdravstvenem zavodu tudi na starše oseb s statusom invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

 

Višina nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela se ne spreminja, nadomestilo se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi nege ožjega družinskega člana. Za uveljavljanje nadomestila zadošča potrdilo izvajalca o sobivanju brez ugotavljanja začasne zadržanosti od dela. Pri izplačilu nadomestila plače se uporabi veljavna šifra H030 iz Uredbe o enotni metodologiji, ki določa nadomestilo plače v breme ZZZS od 1. delovnega dne v višini 80 odstotkov osnove.

 

ZIUPOPDVE v 8. členu tudi podrobneje opredeljuje postopek povračila stroškov storitev sobivanja.

2.     Začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb (32. člen ZIUPOPDVE)

ZIUPOPDVE v 32. členu določa, da lahko ne glede na 55. člen ZZUOOP, ki ureja začasno razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb, izvajalec socialno varstvene storitve institucionalno varstvo, izvajalec krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZSV) ali izvajalec zdravstvene dejavnosti, ne glede na določbe zakona, ki ureja trg dela, v delu, ki ureja zagotavljanje dela delavcev uporabniku, na podlagi pisnega sklepa, zaposlenega začasno razporedi k izvajalcu v mreži javne zdravstvene službe, izvajalcu v mreži javne službe na področju socialnega varstva institucionalno varstvo ali izvajalcu krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, in sicer v primerih povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe COVID-19.

Zaposleni je upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Pri izplačilu dodatka zaradi začasne razporeditve se uporabi veljavna šifra C085 iz Uredbe o enotni metodologiji, pri kateri se upošteva nova višina navedenega dodatka. Pravica do izplačila dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega velja od 31. 12. 2020.

Zaposlenemu, ki ima v primeru iz devetega odstavka 55. člena ZZUOOP pravico do višje plače, se višja plača določi s sklepom o začasni razporeditvi k drugemu izvajalcu.

 

Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021.


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih