Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 816/2023, Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podrocja vzgoje in izobraževanja v placne razrede znotraj razponov placnih razredov, z dne 1.4.2023

PRAVILNIK
o uvrstitvi delovnih mest