Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 464/2024, Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede Priloge 5 Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08), ki se nanaša na kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mest, sprejeti na 88. seji dne 9.