Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 4149/2022, Uredba o nacinu priprave kadrovskih nacrtov posrednih uporabnikov proracuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024, z dne 24.12.2022

UREDBA
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024.
2. člen
(priprava kadrovskega načrta)
(1)  Kadrovske načrte posrednih uporabnikov proračuna države in občin pripravijo njihovi predstojniki.
(2)  Kadrovski načrt mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v obsegu sredstev