Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3937/2022, Pravilnik o predložitvi zakljucnih racunov obcinskih proracunov, z dne 17.12.2022

PRAVILNIK
o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov
1. člen
Ta