Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3315/2022, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, z dne 26.10.2022

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine H)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08, 106/15, 46/17 in 80/18) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
 
Zap. št. DM/N 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. MIN 
Plačni razred z napr. MAX 
H017001 
ASISTENT 
VII/2 
35
45
H017002 
MLADI RAZISKOVALEC 
VII/2 
33
43
H017003 
MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU 
VII/2 
34
44
H017004 
RAZISKOVALEC 
VII/2 
35
45
H017005 
RAZVIJALEC 
VII/2 
33
43
H017006 
RAZVOJNI SODELAVEC 
VII/2 
43
53
H017007 
SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC 
VII/2 
34
44
H017008 
SAMOSTOJNI RAZVIJALEC 
VII/2 
38
48
H017009 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V HUMANISTIKI 
VII/2 
42
52
10 
H017010 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V HUMANISTIKI SPECIALIST 
VII/2 
45
55
11 
H017011 
STROKOVNI SODELAVEC V HUMANISTIKI 
VII/2 
36
46
12 
H017012 
VIŠJI ASISTENT 
VII/2 
34
44
13 
H017013 
VIŠJI RAZISKOVALEC 
VII/2 
36
46
14 
H017014 
VIŠJI RAZVIJALEC 
VII/2 
34
44
15 
H017015 
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT 
VII/2 
38
48
16 
H018001 
ASISTENT Z MAGISTERIJEM 
VIII 
38
48
17 
H018002 
MLADI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU 
VIII 
36
46
18 
H018003 
RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 
VIII 
38
48
19 
H018004 
SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 
VIII 
38
48
20 
H018005 
VIŠJI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 
VIII 
39
49
21 
H018006 
VIŠJI RAZVOJNI SODELAVEC 
VIII 
47
57
22 
H019001 
ASISTENT Z DOKTORATOM 
IX 
44
54
23 
H019002 
RAZVOJNI SVETNIK 
IX 
52
62
24 
H019003 
STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC 
IX 
47
57
25 
H019004 
STROKOVNO RAZISKOVALNI SVETNIK 
IX 
54
64
26 
H019005 
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC 
IX 
5 0
6 0
27 
H019006 
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC 
IX 
5 0
6 0
28 
H019007 
ZNANSTVENI SODELAVEC 
IX 
47
57
29 
H019008 
ZNANSTVENI SVETNIK 
IX 
54
64
30 
H027001 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
34
44
31 
H027002 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/1 
31
41
32 
H027003 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
32
42
33 
H027004 
STROKOVNI SODELAVEC S SPECIALIZACIJO 
VII/2 
35
45
34 
H027005 
STROKOVNI SVETNIK 
VII/2 
39
49
35 
H027006 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
33
43
36 
H027007 
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
38
48
37 
H028001 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC 
VIII 
36
46
38 
H029001 
STROKOVNI SVETNIK Z DOKTORATOM 
IX 
46
56
39 
H029002 
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM 
IX 
43
53
3. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine J)
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: