Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3312/2022, Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti - tarifni del, z dne 26.10.2022

ANEKS ŠT. 4
h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti - tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine K)
V Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
 
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred z napr. 
K015001 
NADZORNIK BOLNIŠKEGA STALEŽA 
23 
33 
K015002 
STROKOVNI DELAVEC I 
21 
31 
K015003 
STROKOVNI DELAVEC II 
2 0  
3 0  
K015004 
STROKOVNI DELAVEC III 
19 
29 
K015005 
STROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA I
23 
33 
K015006 
STROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA II
22 
32 
K015007 
KONTROLOR OBRAČUNOV ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 
22 
32 
K015008 
UPRAVNI REFERENT ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
23 
33 
K016001 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC I 
VI 
27 
37 
1 0  
K016002 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC II 
VI 
26 
36 
11 
K016003 
VIŠJI REFERENT I 
VI 
25 
35 
12 
K016004 
VIŠJI REFERENT II 
VI 
24 
34 
13 
K016901 
VODJA ODDELKA IV 
VI 
29 
39 
14 
K016902 
VODJA SLUŽBE ZZZS IV 
VI 
29 
39 
15 
K017001 
KOORDINATOR DELOVNEGA PODROČJA 
VII/2
38 
48 
16 
K017002 
NADZORNI ZDRAVNIK II 
VII/2
42 
52 
17 
K017003 
NADZORNI ZDRAVNIK II SVETOVALEC 
VII/2
43 
53 
18 
K017004 
NADZORNI ZOBOZDRAVNIK II 
VII/2
42 
52 
19 
K017005 
NOTRANJI REVIZOR I 
VII/2
41 
51 
2 0  
K017006 
NOTRANJI REVIZOR II 
VII/2
39 
49 
21 
K017007 
NOTRANJI REVIZOR III 
VII/2
37 
47 
22 
K017008 
REVIZOR 
VII/2
42 
52 
23 
K017009 
REVIZOR ZAVAROVANJA 
VII/2
37 
47 
24 
K017010 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC I 
VII/2
36 
46 
25 
K017011 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC II 
VII/2
35 
45 
26 
K017012 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC III 
VII/2
34 
44 
27 
K017013 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV 
VII/2
33 
43 
28 
K017014 
SEKRETAR ZAVODA 
VII/2
46 
56 
29 
K017015 
STROKOVNI SVETOVALEC I 
VII/1
32 
42 
3 0  
K017016 
STROKOVNI SVETOVALEC II 
VII/1
31 
41 
31 
K017017 
STROKOVNI SVETOVALEC III 
VII/1
3 0  
4 0  
32 
K017018 
STROKOVNI SVETOVALEC IV 
VII/1
29 
39 
33 
K017019 
SVETNIK 
VII/2
47 
57 
34 
K017020 
SVETOVALEC GENERALNEGA DIREKTORJA ZRSZ I 
VII/2
42 
52 
35 
K017021 
SVETOVALEC GENERALNEGA DIREKTORJA ZRSZ II 
VII/2
4 0  
5 0  
36 
K017022 
SVETOVALEC PODROČJA I 
VII/2
39 
49 
37 
K017023 
SVETOVALEC PODROČJA II 
VII/2
38 
48 
38 
K017024 
SVETOVALEC PODROČJA III 
VII/2
37 
47 
39 
K017025 
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC I 
VII/2
47 
57 
4 0  
K017026 
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC II 
VII/2
46 
56 
41 
K017027 
VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC III 
VII/2
44 
54 
42 
K017028 
VIŠJI SVETNIK 
VII/2
48 
58 
43 
K017901 
VODJA - DIREKTOR OBMOČNE ENOTE I 
VII/2
49 
59