Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3311/2022, Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, z dne 26.10.2022

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu s 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in