Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3309/2022, Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, z dne 26.10.2022

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu s 4. točko Dogovora