Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3306/2022, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, z dne 26.10.2022

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine regresa za letni dopust za leto 2022 za javne uslužbence in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu s 3. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.