Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 302/2024, Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, z dne 10.2.2024

DOGOVOR
o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z naslednjo vsebino:
1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 -