Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1454/2023, Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podrocja ohranjanja narave v placne razrede znotraj razponov placnih razredov, z dne 27.4.2023

PRAVILNIK
o uvrstitvi delovnih mest