Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1124/2023, Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev centrov za socialno delo v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, z dne 1.4.2023

PRAVILNIK
o uvrstitvi delovnih mest