Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1067/2023, Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokojencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, z dne 14.10.2023

PRAVILNIK
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s