Danes je 19.7.2024

Input:

Uporaba avtomobila v zasebne namene (sprememba v Bonitete Podrobnejši opis)

13.5.2024, Vir: FURSČas branja: 8 minut

FURS je dopolnil DOHODNINA - DOHODEK IZ ZAPOSLITVE, Bonitete, Podrobnejši opis, 11. izdaja, maj 2024. Navajamo dopolnjeno besedilo v delu:

"3.1 Uporaba avtomobila v zasebne namene

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 ne določa definicije pojma osebno motorno vozilo. Za namene izvajanja 43. člena ZDoh-2 se izhaja iz razvrstitve vozila po kombinirani nomenklaturi carinske tarife, in sicer se za osebno motorno vozilo štejejo motorna vozila pod oznako KN 8703. To so avtomobili in druga motorna vozila, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi", itd.) in dirkalnimi avtomobili. Boniteta za privatno rabo teh vozil se ugotavlja skladno z določili drugega odstavka 43. člena ZDoh-2.

Če pa delodajalec zagotovi delojemalcu uporabo tovornega vozila (po kombinirani nomenklaturi carinske tarife so to motorna vozila za prevoz blaga), se boniteta ugotavlja skladno z določili prvega odstavka 43. člena ZDoh-2 (primerljiva tržna cena, če te ni mogoče določiti, pa strošek delodajalca v zvezi z zagotavljanjem bonitete). Enako velja, če delodajalec zagotovi delojemalcu uporabo motornega kolesa (po kombinirani nomenklaturi carinske tarife so pod oznako 8711 zajeta motorna kolesa tudi mopedi), kolesa ali podobnega vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje, se boniteta ugotavlja skladno z določili prvega odstavka 43. člena ZDoh-2.

 

V nadaljevanju podroben opis davčne obravnave uporabe službenega vozila v zasebne namene, če delodajalec vozilo zagotovi delojemalcu. Če pa delodajalec zagotovi