Danes je 19.7.2024

Input:

Novejša sodna praksa glede akta o sistemizaciji delovnih mest

28.2.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2018.03.1.4 Novejša sodna praksa glede akta o sistemizaciji delovnih mest

Vanja Mavri

Akt o sistemizaciji delovnih mest – splošno, inšpekcijski nadzor, način dela inšpektorja, ukrepi inšpektorja in globe

I. Splošno

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) v 21. členu (21. člen ZJU) določa, da če poseben zakon ne določa drugače, mora imeti vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava akt o sistemizaciji delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija), v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu se v sistemizaciji določijo najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta. Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava vodi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest; državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava na področju javnega sektorja, kjer je vzpostavljen sistem nazivov, vodi tudi evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih.

21. člen ZJU, po katerem mora imeti vsak delodajalec v javnem sektorju akt o sistemizaciji delovnih mest, velja torej za vse delodajalce v javnem sektorju. Te opredeljuje ZJU v 1. členu - javni sektor sestavljajo državni organi, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni