Danes je 19.7.2024

Input:

Črpanje presežka prihodkov preteklih let in knjiženje

14.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

2024.02.2.11 Črpanje presežka prihodkov preteklih let in knjiženje

Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor

Prosim za pomoč pri knjiženju.

Na kontu 985900 imamo nerazporejen presežek prihodkov preteklih let v višini, recimo, 100.000,00 EUR. Ta presežek bi delno črpali za nabavo osnovnih sredstev, saj v letu 2023 nismo prejeli nič namenskih sredstev za investicije oziroma nabavo osnovnih sredstev.

Sklep o ustanovitvi:

?31. člen
(presežek in primanjkljaj prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj
dejavnosti. O porabi presežka prihodkov nad odhodki odločata