Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3305/2022, Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del, z dne 26.10.2022

ANEKS št. 5
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen
(določitev plačnih razredov delovnih mest in nazivov plačne skupine C)
V Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 - popr. in 80/18) se v četrtem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C 0 24 0 0 1
SODELAVEC II 
IV
1
SODELAVEC II 
15
25
2
C 0 25 0 0 1
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
1
PRAVOSODNI SODELAVEC I 
25
32
3
C 0 25 0 0 1
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
2
PRAVOSODNI SODELAVEC II 
24
29
4
C 0 25 0 0 1
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
3
PRAVOSODNI SODELAVEC III 
23
28
5
C 0 25 0 0 1
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
4
PRAVOSODNI SODELAVEC IV 
22
27
6
C 0 25 0 0 2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
1
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE I 
26
33
7
C 0 25 0 0 2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE II 
25
3 0
8
C 0 25 0 0 2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
3
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE III 
24
29
9
C 0 25 0 0 2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
4
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE IV 
23
28
1 0
C 0 25 0 0 3
REFERENT 
V
1
REFERENT I 
25
32
11
C 0 25 0 0 3
REFERENT 
V
2
REFERENT II 
24
29
12
C 0 25 0 0 3
REFERENT 
V
3
REFERENT III 
23
28
13
C 0 25 0 0 3
REFERENT 
V
4
REFERENT IV 
22
27
14
C 0 25 0 0 4
SODELAVEC I 
V
1
SODELAVEC I 
18
28
15
C 0 26 0 0 1
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC I 
27
35
16
C 0 26 0 0 1
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC 
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC II 
26
31
17
C 0 26 0 0 1
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC 
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC III 
25
3 0
18
C 0 26 0 0 2
VIŠJI REFERENT 
VI
1
VIŠJI REFERENT I 
27
35
19
C 0 26 0 0 2
VIŠJI REFERENT 
VI
2
VIŠJI REFERENT II 
26
31
2 0
C 0 26 0 0 2
VIŠJI REFERENT 
VI
3
VIŠJI REFERENT III 
25
3 0
21
C 0 27 0 0 1
PODSEKRETAR 
VII/2
1
SEKRETAR 
46
53
22
C 0 27 0 0 1
PODSEKRETAR 
VII/2
2
PODSEKRETAR 
43
48
23
C 0 27 0 0 2
SEKRETAR 
VII/2
1
VIŠJI SEKRETAR 
49
56
24
C 0 27 0 0 2
SEKRETAR 
VII/2
2
SEKRETAR 
46
51
25
C 0 27 0 0 3
SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZPDI 
VII/2
0
27
37
26
C 0 27 0 0 4
SVETNIK V PRAVOSODJU 
VII/2
1
SVETNIK V PRAVOSODJU I 
46
53
27
C 0 27 0 0 4
SVETNIK V PRAVOSODJU 
VII/2
2
SVETNIK V PRAVOSODJU II 
43
48
28
C 0 27 0 0 5
SVETOVALEC 
VII/1
1
SVETOVALEC I 
34
41
29
C 0 27 0 0 5
SVETOVALEC 
VII/1
2
SVETOVALEC II 
32
37
3 0
C 0 27 0 0 5
SVETOVALEC 
VII/1
3
SVETOVALEC III 
31
36
31
C 0 27 0 0 6
SVETOVALEC V PRAVOSODJU 
VII/1
1
SVETOVALEC V PRAVOSODJU I 
34
41