Vsebina

 

Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 11.5 eur mesečno. 

Praktične informacije
Najbližji dogodek v koledarju
18.1.2018 - izplačilo in oddaja REK-1

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Menjalniški tečaj 16.1.2018
 USD1,22 (-0)
 GBP0,89 (-0)
 PLN4,17 (+0,01)
 CZK25,52 (-0,01)
več
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti
OdDoZOM (letno)
01.07.201131.12.20119,25%
več
B
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več
Produktni menedžer

2018.01 Uvodnik


Mihael Sket, urednik

Spoštovani,

V jesenskem času je bilo spremenjenih nekaj predpisov s področja trga dela, pokojninskega zavarovanja in inšpekcije dela. Naj najprej omenim spremembo, ki se nanaša na študentsko delo: Evidenco študentskega dela vodi Študentska organizacija Slovenije kot javno pooblastilo. Podatki se bodo lahko koristili na Finančni upravi Republike Slovenije in Inšpektoratu za delo, na primer pri ugotavljanju, če ne gre morda za delovno razmerje. Druga novost, ki bo omogočila nadzor, je obveznost delojemalca, da se prijavi v treh delovnih dneh po vročitvi odpovedi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje RS in o tem mu mora dati delodajalec pravni poduk. Na ta način bodo preprečili, da bi delodajalec izročal odpovedi z datumom za nazaj. Še več je novosti, ki so povezane z nepredložitvijo REK-1 obrazca: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcu in zavarovancu (zavarovanci po prvem ali tretjem odstavku 14. člena ZPIZ-2), če delodajalec v predpisanem roku, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja (izplačilo plače do 18. v mesecu) in v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek (v petih dneh po izplačilu plače), ne predloži obračuna davčnega odtegljaja po predpisih o davčnem postopku, posreduje obvestilo o tem, da delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja. Sledi še več posledic, med drugim globe. Že pred tem je novela Zakona o inšpekciji dela omogočila, da inšpektor prepove opravljanje dela v primeru, da je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Druga novost pa je, da bo moralo biti razmerje iz pogodbe civilnega prava, če ima naravo delovnega razmerja, prekvalificirano v pogodbo za nedoločen čas v treh delovnih dneh, ko inšpektor ugotovi takšno naravo dela. Povezovanje različnih organizacij bo torej omogočilo sankcioniranje nepravilnosti na področju zaposlovanja in opravljanja dela ter izboljšalo izvajanje predpisov s področja dela, zaposlovanja in nadziranja.

Želim vam vse najboljše v Novem letu.

Mihael Sket

Strokovni urednik


 

On-line vestnik Javni sektor je vodnik po zakonskih novostih in aktualni praksi v javnem sektorju. Vsebuje strokovne članke, ki vključujejo vse novosti v zakonodaji in primere iz prakse v obliki odgovorov na vprašanja. Vsebine opozarjajo na napake in posebnosti ter podajajo ustrezno rešitev problema, pri tem pa se sklicujejo na pravno podlago, sodno prakso ali pojasnila FURS in ministrstev. Izhaja 1x mesečno.

Vsebine, objavljene v on-line vestniku, vsebujejo napotila na ustrezne člene zakonov (z aktivno delujočimi hiperpovezavami na prečiščeno zakonodajo).

Poleg strokovnih člankov so vam na voljo tudi Pravni predpisi, kjer najdete čistopise zakonov in podzakonskih aktov z označenimi spremembami in Pojasnila, v zbirko katerih sproti dodajamo nova pojasnila davčnega organa in drugih pristojnih institucij. Naročnikom on-line vestnika pripadajo tudi druge ugodnosti:

  • na voljo vam je servis vaše vprašanje-odgovor strokovnjaka
  • o vsaki novi številki ste obveščeni po elektronski pošti
  • vsaka številka se odpira v PDF formatu
  • vsako številko lahko natisnete ali shranete na vaš računalnik
  • na voljo vam je arhiv vseh številk on-line vestnika >> dostopate lahko tukaj

Avtorji:

Fenja Borštnar

diplomirana ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. S slednjim se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Redna zunanja sodelavka na Javnem zavodu Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih. Vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.

mag. Mojca Fon Jager

magistra znanosti s področja kadrovskega managementa, ki je izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področja napredovanja javnih uslužbencev. Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novega plačnega sistema. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet v letu 2002, uporabljati pa se je začel z obračunom avgustovske plače v letu 2008, po šestih letih pogajanj in usklajevanj s socialnimi partnerji. Predavateljica odlično pozna postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev in bo pojasnila predpise v zvezi z izvedbo ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, poseben poudarek pa bo namenila tudi razlagi interventne zakonodaje, ki je v letih 2011, 2013 in 2014 posegla tudi na področje napredovanja zaposlenih v javnem sektorju.

mag. Boštjan J. Turk

direktor Inštituta za civilno in gospodarsko pravo. Je priznan pravni strokovnjak s številnimi mednarodnimi izkušnjami, specializiran za področja obligacijskega, dednega, nepremičninskega, gospodarskega in mednarodnega gospodarskega prava. Še kot študent je sodeloval s svetovno znano britansko medijsko hišo Reuters TV, kasneje pa je postal tudi svetovalec izobraževalnega centra Londonske gospodarske zbornice (London Chamber of Commerce& Industry) v Ljubljani; bil je tudi član Akademije za politične študije iz New Yorka. Je svetovalec številnih uglednih podjetij in ustanov v Sloveniji. Dejaven je tudi v akademski sferi, saj je habilitirani učitelj za področje prava na izobraževalnem centru Gea College in na Fakulteti za management in pravo. Deluje tudi kot pravni svetovalec v najuglednejših slovenskih medijih, kot so Delo (Ona, Svet Kapitala), Dnevnik, Finance, Bančni vestnik, Vzajemnost in še pri mnogih drugih. V okviru svojih dejavnosti med drugim tudi pravno svetuje naročnikom in ponudnikom s področja pravnih vidikov javnega naročanja in izdeluje strokovna pravna mnenja.

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

Pri pripravi vestnika sodelujejo tudi Darinka Meško, Vanja Mavri, Majda Lukner, Brigita Rajšter Vranović, Aleksandra Heinzer, Urška Juršev, Renata Flis in drugi slovenski strokovnjaki.

 
Razširi vseSkrči vse

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih